تبلیغات
مهندسی پلیمر(polymer engineering) - مبدل پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

مبدل پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)

   نوشته شده توسط: محمد s    نوع مطلب :مقالات - کتاب -هندبوک ،

نام تجهیز : مبدل پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)

هنگامی كه سطح انتقال حرارت لازم برای مبدل های دو لوله ای زیاد شود (بیشتر از 50m2 باشد)، بهتر است از مبدل های پوسته و لوله استفاده شود. مبدل های پوسته و لوله به طور وسیعی در فرایند های انتقال حرارت برای كاربردهای مایع/مایع و همچنین در كندانسورها و مولدهای بخار استفاده می شوند . این مبدل ها برای انتقال حرارت مشخصی سطح كمتری به نسبت مبدل های لوله ای اشغال می كنند.(شكل های 8 و 9 و 10)

 


شكل 8 - مبدل های پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger

 
شكل 9 - مبدل های پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger

 
شكل 10 - مبدل های پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger

مزایای این گونه مبدل ها عبارتند از:

1 - در حجم كم ایجاد سطح بزرگی برای انتقال حرارت می كنند.
2 - طراحی مكانیكی خوبی دارند.
3 - روش ساخت تثبیت شده خوبی دارند.
4 - قابلیت استفاده برای دامنه وسیعی از مواد را دارند.
5 - به راحتی تجهیز می شوند.
6 - روش طراحی خوب و تثبیت شده ای دارند.

قسمتهای اصلی این مبدل ها عبارتند از:

- لوله ها (Tubes)
- پوسته (Shell)
- بافل ها (Baffles)
- هد جلویی (Front Head)
- هد پشتی (Rear Head)
- صفحات تیوب ها (Tube Sheets)
- نازل ها (Nozzels)

 
شكل 11 - مبدل های پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger با اجزا اصلی

پوسته :
پوسته ها كه در واقع در بر گیرنده لوله ها هستند از نظر اندازه، مواد سازنده و ضخامت محدوده وسیعی دارند. قیمت پوسته ها بیشتر از لوله ها می باشد. بنابراین معمولاً سعی می شود از حداقل پوسته استفاده شود.

لوله ها (Tubes) :
 لوله عنصر اصلی مبدل های پوسته و لوله هستند كه در واقع سطح انتقال حرارت لازم را برای سیالاتی كه در داخل و خارج آن جریان دارند را فراهم می سازند. لوله ها معمولا از فلزات مختلف به روش اكستروژن و بدون درز ساخته می شوند. جنس آنها معمولاً ا ز فولاد كم كربن، فولاد زنگ نزن، مس و ...می باشد. لوله ها ممكن است به صورت مربعی 90 درجه (شكل 12 ) یا در وضعیت چرخانده كنار هم قرار گیرند .
در این حالت تمیز كردن خارج لوله ها راحت تر است. طرح مثلثی (شكل12) روش دیگری است كه به علت زیاد بودن آشفتگی سیال، ضریب انتقال حرارت و افت فشار طرف پوسته را افزایش می دهد؛ و نیز مقدار بیشتری از لوله را می توان در قطر مشخصی از پوسته قرار داد. قطر لوله ها بین 16mm تا 50mm (⅝تا 2 اینچ) می باشد. ولی معمولاً از  16mm تا 25mm (⅝تا 1 اینچ) استفاده می شود. طول لوله ها نیز از 1.8 متر تا 7.3 متر ( 6ft  تا 24ft) انتخاب می شود. ضخامت لوله ها نیز با توجه به قطر آنها از 1.2mm  تا 3.2 mm انتخاب می شود.
گرچه هدف، افزایش انتقال حرارت به وسیله افزایش سرعت سیال ها در داخل لوله ها می باشد ولی این سرعت باید در حد مجاز باشد چون هرچقدر سرعت بیشتر شود،افت فشار افزایش می یابد وهمچنین نوسانات بیشتر می شود و باعث ایجاد شكستگی در اتصالات و زانویی ها می شود.

 
شكل 12 - آرایش مثلثی و مربعی لوله ها

بافل ها (Baffles) :
بافل ها معمولاً در قسمت پوسته مبدل استفاده می شوند برای اینكه لوله ها را در جای خود نگه دارند و جریان سیال داخل پوسته را به صورت چرخشی تبدیل كنند تا سرعت سیال و ضریب انتقال حرارت افزایش یابد و معمولاً به صورت های Segmental baffle, disk-and-doughnut baffle,orifice baffle  (شكل های 15،16 و17) می باشند.

بافل ها دو مشخصه اصلی دارند: برش بافل(Baffle Cut)، فاصله بافل ها ( Baffle Spacing Lb )

فاصله بافل ها ( Baffle Spacing Lb) :
فاصله دو بافل متوالی می باشد كه معمولاً بین 20% تا 100% قطر پوسته انتخاب می شود و مقدار بهینه آن بین 30% تا 50% قطر پوسته می باشد. هرچقدر Lb كمتر باشد سرعت و افت فشار در پوسته بیشتر می شود.

برش بافل Baffle Cut :
ارتفاع بریده شده از بافل نسبت به قطر می باشد كه معمولاً به صورت درصد بیان می شود و معمولاً 25 % می باشد.

 
شكل 13 - نمایش لوله ها در یك كلاف لوله Boundle Tube

هرچقدر Baffle Cut كمتر یا طول بریده شده كمتر شود سرعت و ضریب انتقال حرارت و افت فشار بیشتر می شود.
بافل ها را می توان به دو دسته بافل های طولی Longitudinal Baffles   و بافل های متقاطع یا مورب Transver Baffles نیز تقسیم بندی كرد كه معمولاً به صورت زاویه دار با لوله ها قرار می گیرند و باعث ایجاد جریان ناآرام در اطراف پوسته می شوند.
بافل های طولی برای كنترل مسیر جریان داخل پوسته استفاده می شوند.

 
شكل 14 - نمایی از اجزا یك مبدل پوسته و لوله شامل صفحه تیوب، لوله ها و بافل ها

شكل 15 - disk-and-doughnut baffle

 
شكل 16 - orifice baffle

 
شكل 17 -  Segmental Baffles

 
شكل 18 - آرایش مثلثی لوله ها ،صفحه تیوب و بافل ها در یك مبدل پوسته و لوله

صفحه تیوب (Tube Sheet) :
یكی از اجزای مهم مبدل ها كه اصلی ترین سد بین تیوب ها و پوسته است و طراحی مناسب آنها برای اطمینان از كارایی سیستم لازم است، صفحه تیوب ها هستند. نحوه اتصال آنها به تیوب ها و پوسته هم می تواند به صورت جوش داده شده و هم به وسیله پیچ باشد.

 
شكل 19 - آرایش مثلثی لوله ها ،صفحه تیوب و بافل ها در یك مبدل پوسته و لوله

تعداد گذرهای پوسته و لوله :
 ساده ترین مدل جریان برای لوله ها به این صورت است كه سیال از یك طرف وارد شود و از طرف دیگر خارج گردد. این مدل تك گذر لوله است. برای بهتر نمودن انتقال حرارت سرعت بالاتری باید ایجاد نمود . این عمل به وسیله افزایش تعداد گذر لوله ها امكان پذیر است. از طرف دیگر با افزایش تعداد گذرهای لوله و افزایش سرعت سیال ، افت فشار زیاد می شود. در واقع انتقال حرارت باید در سرعت های بالا ایجاد شود و این افت فشار سیستم را زیاد می كند. در نتیجه تعداد گذرها، با توجه به دو فاكتور سرعت و افت فشار مشخص می شود. تعداد گذرهای لوله معمولاً از یك تا هشت می باشد. در موردگذرهای پوسته نیز معمولا از یك یا دو گذر استفاده می شود .حالت های مختلف گذرهای پوسته در استاندارد بین المللی TEMA با  علامتهای E,F,G,H,J,K,X شناخته می شوند. (شكل های 20 تا 26)

 
شكل 20 – پوسته E

 
شكل 21 – پوسته F

 
شكل 22 – پوسته G

 
شكل 23 – پوسته J

 
شكل 24 – پوسته K

 
شكل 25 – پوسته X

 
شكل 26 – پوسته H

نازل ها :
نازل ها برای انتقال سیال به بیرون و یا داخل مبدل استفاده می شوند.

اثرات حرارتی :
اگر مواد مانند آهن بكار رفته شده در مبدل ها حرارت ببینند ممكن است دچار انبساط حرارتی گردند . به عنوان مثال در یك مبدل پوسته و لوله افزایش درجه حرارت باعث افزایش اندازه لوله ها و پوسته می شود . از آنجایی كه این افزایش ها ممكن است با هم فرق كنند، تنظیم های مختلفی برای كاهش این اثرات حرارتی وجود دارد. شكل ( 27 ) یك صفحه تیوب ثابت و بدون امكان انبساط می باشد. در شكل های ( 28 و  29 ) دو مبدل با كلگی های متحرك یا اتصالات متحرك برای كاهش میزان استرس ناشی از انبساط حرارتی می باشند. این استرس های حرارتی با استفاده از لوله های U شكل نیز قابل جلوگیری می باشند. استفاده از مبدل ها با كلگی های ثابت برای زمانی كه لوله ها كوتاه هستند یا اختلاف دما بین لوله و پوسته ماكزیمم 30 درجه سلسیوس می باشد، استفاده می شود.
در اكثر موارد از مبدل ها با كلگی های متحرك Floating-Head استفاده می شود.

 
شكل 27 - مبدل با صفحه تیوب ثابت با دو گذر در قسمت لوله و یك گذر در پوسته

 
شكل 28 - مبدل با كلگی متحرك floating head داخلی با دو پاس در قسمت لوله و یك پاس درپوسته

 
شكل 29 - مبدل با floating head خارجی با دو پاس در قسمت لوله و یك پاس در پوسته

 
شكل 30 - مبدل پوسته و لوله

 
شكل 31 - مبدل پوسته و لوله

انتخاب محل عبور سیال ها :
تصمیم گیری برای قرار دادن سیال در داخل پوسته و لوله و اینكه كدامیك از آنها در داخل لوله قرار داده شود و كدامیك داخل پوسته، به چند عامل بستگی دارد:
1 - فشارها : سیال با فشار بالا در قسمت لوله قرار می گیرد، زیرا صخامت نسبی لوله (نسبت به قطر) بیشتر است.
2 - درجه حرارت : افزایش درجه حرارت باعث كاهش تنش مجاز مواد بكار رفته می گردد و در نتیجه ضخامت لازم برای دیواره ظرف نیز افزایش می یابد. این تاثیر عیناً شبیه فشار است. سیال با درجه حرارت زیاد بایستی در لوله جای داده شود.
3 - خورندگی سیال ها : برای سیال های با خورندگی زیاد به مواد و آلیاژها ی گرانقیمت نیاز است . اگر فقط یكی از سیال ها خورنده باشد آن وقت گذاردن آن در داخل لوله باعث می شود كه پوسته گرانقیمت از آلیاژ مرغوب نیاز نباشد. اما اگر سیال خورنده در پوسته قرار بگیرد آنگاه هم برای پوسته و هم برای لوله بایستی از موادی كه در مقابل خوردگی مقاوم هستند استفاده شود.
4 - تمیزی سیال ها : در بعضی از فرایندهای انتقال حرارت شرایط لازم جهت تمیزی سیال ها و آلوده نشدن آنها سخت تر از حالت های عادی است و ممكن است به آلیاژهای گرنقیمت نیاز باشد . در اینگونه مواقع بهتر است كه سیال ها در داخل لوله قرار داده شوند.
5 - خطر نشت : در بیشتر مبدل های حرارتی احتمال نشت سیال لوله ها از سیال پوسته كمتر است.
6 - ویسكوزیته سیال ها : برای اینكه انتقال حرارت ماكزیمم شود، جریان هر دو سیال می بایستی ناآرام باشد. در صورتی كه سیال لزج در داخل لوله باشد احتمال دارد جریان آن آرام شود پس بهتر است داخل پوسته قرار داده شود.

رسوب مبدل ها (Fouling) :
هنگامی كه یك مبدل حرارتی در سرویس قرار می گیرد در شروع كار سطوح انتقال حرارت آن تمیز است ولی با گذشت زمان در بعضی از سرویس ها مانند سیستم های قدرت فرایندهای شیمیایی ، به تدریج توانایی انتقال حرارت آنها كم می شود. این وضعیت به علت جمع شدن موادی روی سطوح انتقال حرارت (همان لوله ها) كه موجب افزایش مقاومت حرارتی در برابر انتقال حرارت می گردد به وجود می آید. یك فرایند صنعتی را در نظر بگیرید كه شامل چندین دستگاه اصلی می باشد. در صورتی كه تمام فرایند بخواهد به خاطر اینكه یكی از ابزار انتقال حرارت كه توانایی خود را در فرایند انتقال حرارت از دست داده از كار بیفتد این حادثه از نظر اقتصادی ناخوشایند است.
در استاندارد TEMA ضریب رسوب داده شده است تا به طراح كمك كند مبدل پوسته و لوله را طوری طراحی كند كه بتواند برای مدتی به طرز رضایت بخشی كار كند. تا اینكه دوباره مبدل از مدار خارج شود و تمیز گردد.
عواملی كه باعث ایجاد رسوب می شوند اغلب عبارتند از:
1 - وجود ذرات معلق در سیال
2 - كاهش حلالیت نمك ها با افزایش دما (مثل نمك های منیزم)
3 - خوردگی : بعنی تبدیل یك لایه از فلز (آهن) اكسید آن (اكسید آهن) وكه باعث كاهش ضریب رسانش می شود.
4 - پدیده های بیولوژیكی (زیست محیطی) : در آب رودخانه ها جلبك ها و موجودات زنده وجود دارند كه با صافی جدا نمی شوند و داخل مبدل شروع به تكثیر می كنند.
5 - به وجود آمدن كك : در كور ه های نفت مقداری از نفت می شكند و تبدیل به كك می گردد و روی دیواره رسوب می كند.

 
شكل 32 - تشكیل رسوب در مبدل

 تمیز كردن و نگه داری از مبدل :  Cleaning & Maintenance
مبدل ها باید به طور متناوب تمیز شوند و لوله ها تعویض شوند . داخل لوله ها به راحتی با استفاده از مواد تمیز كننده مانند بعضی مواد اسیدی و jet  آب تمیز می شوند. ولی تمیز كردن خارج لوله ها احتیاج به باز كردن لوله ها و كلاف لوله ها (Tube Bundle) از مبدل دارد.

 مبدل های صفحه ای : (Plate heat exchanger)

 مبدل های حرارتی صفحه و قاب از قرار گرفتن یك سری صفحات فلزی در كنار یكدیگر در داخل یك قاب فلزی ساخته می شوند. این صفحات در داخل قاب توسط میله های بلند بهم فشرده می شوند. طول این میله ها در شیارهای (Gasket) فاصله بین دو درپوش را طی می كنند و توسط مهره به درپوش محكم می گردند . واشر اطراف هر صفحه قرار داده می شود تا جریان سیال را در مجرای باریكی بین صفحات هدایت نماید و همچنین از نشت آنها به بیرون جلوگیری كند. در گوشه های هر صفحه مجرایی جهت ورود و خروج سیال گرم و سرد در نظر گرفته شده است و موقعیكه صفحات روی هم فشرده می شوند این محل های سوراخ شده در یك خط مستقیم قرار می گیرند و بدین وسیله هدرهای توزیع سیال در طول مبدل را به وجود می آورند.
صفحات می توانند از هر فلزی با ابعاد معین ساخته شوند آنگاه نقوش مختلف توسط پرس و قالبهای مخصوص روی صفحات چاپ گردد. هنگامی كه این صفحات در محل خود در كنار یكدیگر قرار می گیرند شیارهای موجود روی صفحات متوالی تشكیل یك سری كانال های باریك جریان را می دهند. و سیال ها از طریق مجرای خیلی باریك و ظریف بین صفحات متوالی عبور می نمایند. در مبدل های مختلف آرایش جریان می توانند متفاوت باشند. یكی از این آرایشها به صورت موازی مختلف الجهت می باشد. در این نوع ارایش جریان های هر كدام از سیالها فقط یك بار ارتفاع صفحات را طی می كنند در حالیكه در آرایشهای چندگذر یك سیال ممكن است 2 بار و یا بیشتر ارتفاع مبدل را طی نماید.

  
شكل 33 - جریان در مبدل صفحه ای

 امتیازات و كاربردها :
یكی از امتیازات مهم و اساسی مبدل های حرارتی صفحه و قاب این است كه سطح انتقال حرارت مبدل به آسانی از هم جدا می شوند. بعد از برداشتن مهره ها و میله های نگه دارنده و جداسازی صفحه متحرك انتهایی صفحات با لغزیدن روی صفحه باریكی برای معاینه از هم جدا می شوند. این امتیاز كه صفحات به آسانی تمیز شوند و یا تعویض گردند باعث شده كاربرد این مبدل ها در صنایع غذایی و لبنیات توسعه یابد . اما از دیگر امتیازات مهمی كه این مبدل ها نسبت به مبدل های پوسته و لوله دارند این است كه در مقایسه با مبدل های پوسته و لوله بار حرارتی معینی حدوداً بین یك سوم تا یك چهارم انتقال حرارت لازم دارند. علتش را می توان به صورت زیر خلاصه نمود. توربولانس زیاد به علت حركت سیال در مجاری باریك و ناهموار سبب افزایش ضریب انتقال حرارت می گردد. فاصله نزدیك به هم صفحات مانند این است كه از لوله های با قطر كوچك استفاده شده است كه این ضریب انتقال حرارت را افزایش می دهد. توربولانس زیاد سبب تقلیل سرعت كثیف شدن می شود . كاهش سطح انتقال حرارت باعث كاهش حجم و وزن می شود.

  
شكل 34 - نمای داخلی مبدل صفحه ای

 معایب :
با وجود تمام محاسن ذكر شده یك عیب مهم در مورد این مبدل ها وجود دارد و آن این است كه سطوحی كه باید توسط واشر آب بندی شود زیاد است. اغلب از مواد لاستیكی برای این كار استفاده می شود اما ماكزیمم فشار و درجه حرارت كاربردی نباید از 2.7 Mpas و 400 k  تجاوز نماید . از واشرهای فیبری و پمبه نسوز كمپرس شده نیز می توان استفاده نمود كه برای آن حداكثر درجه حرارت 600 k  و 1.8 Mpas می باشد . یكی از مشكلاتی كه معمولاً در هنگام كار این مبدل ها بوجود می آورند عدم آببندی كامل و صحیح واشر ها است .
اولاً به خاطر اینكه عمر مفید گازكت ها كم است و ثانیاً نباید دوباره مورد استفاده قرار گیرند كه معمولاً به این نكته توجه نمی شود.


csr777 online casino
دوشنبه 21 خرداد 1397 09:11 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I've consider your stuff prior to and
you're simply too magnificent. I actually like what you
have acquired here, certainly like what you are stating and
the best way by which you say it. You make it entertaining
and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.

This is really a wonderful website.
balık büyütme oyunları
چهارشنبه 9 خرداد 1397 06:04 ق.ظ
Ahaa, its good discussion concerning this article at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting
here.
Ux.Nu
جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:41 ق.ظ
website judi online paling baik dan terlengkap di Indonesia , sediakan beragam macamm
jenis permainan terhadap di mainkan setiap harinya.
Angelika
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 08:17 ب.ظ
Hi there, everything is going perfectly here and ofcouse
every one is sharing data, that's truly excellent, keep up writing.
Ruyada yilan gormek
شنبه 22 اردیبهشت 1397 11:29 ب.ظ
Rüyada yılan görmek iki yüzlü bir düşmanın var olduğuna işarettir,ama endişelenmenize gerek yok, yazıyı okuduktan sonrfa onu bulup
tedbirimizi alacağız.
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:43 ق.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam
responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you
can advise? I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.
valve flexible graphite packing
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:10 ب.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some advice from
an established blog. Is it hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Thanks
gloucestercarrecovery
جمعه 14 اردیبهشت 1397 01:49 ق.ظ
Thank you for sharing your info. I really appreciate yokur efforts and I am waiting for your next
post thanks once again.
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:24 ق.ظ

With thanks! Ample posts!

cialis 20 mg legalidad de comprar cialis il cialis quanto costa cialis australian price achat cialis en itali tadalafil 20 mg fast cialis online buy cialis online legal achat cialis en itali we choice cialis uk
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:05 ق.ظ

Great facts. Kudos.
cialis herbs generic cialis soft gels where to buy cialis in ontario usa cialis online cialis en 24 hora cialis y deporte prix de cialis we recommend cheapest cialis only now cialis for sale in us tadalafil 20mg
live22
پنجشنبه 2 فروردین 1397 01:17 ق.ظ
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I really enjoy reading your posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that go
over the same subjects? Many thanks!
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:21 ق.ظ

With thanks, Wonderful information.
cialis purchasing cialis online acheter cialis meilleur pri low cost cialis 20mg cialis generico online cost of cialis cvs no prescription cialis cheap cialis generic availability cialis 5mg cialis side effects
Jeff Schwartzbach
پنجشنبه 18 آبان 1396 03:20 ب.ظ
I haѵe beеn surfing online mօre than 3 hοurs as of late, yet І by no means
found aany intereѕting article ⅼike yоurs.
It'ѕ beautiful vazlue sufficient fօr me. In my view, if ɑll
website owners аnd bloggers maԁe jսst righht contеnt
material as you ρrobably did, the internet sһaⅼl Ьe a llot more helpful than еver before.
Tracey
چهارشنبه 17 آبان 1396 06:31 ب.ظ
My family always say that I am killing my time
here att web, however I know I am getting knowledge everyday by reading such
pleasant posts.
Kori Bensch
چهارشنبه 17 آبان 1396 06:20 ب.ظ
It's awesome tߋ visit this web site аnd reading thee
views of аll mates on the topic ߋf tһis post, whilе I am alѕo eager off gettіng knowledge.
Can better posture make you taller?
شنبه 1 مهر 1396 06:00 ب.ظ
Hi, i think that i noticed you visited my website thus i got here to go back the prefer?.I am trying to find issues to
improve my web site!I assume its adequate to make use
of some of your ideas!!
Can Pilates make you look taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:46 ق.ظ
Because the admin of this web site is working, no uncertainty
very shortly it will be renowned, due to its quality contents.
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:44 ب.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent
post. Also, I have shared your website in my social networks!
oneidaopsahl.blogas.lt
سه شنبه 10 مرداد 1396 05:33 ق.ظ
I needed to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every
little bit of it. I have you book-marked to look at
new things you post…
http://daphnemonestime.soup.io
شنبه 7 مرداد 1396 01:14 ق.ظ
I always spent my half an hour to read this webpage's articles or
reviews everyday along with a mug of coffee.
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 04:35 ب.ظ
If some one needs expert view concerning running a blog then i advise him/her to visit this weblog,
Keep up the pleasant job.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 06:44 ب.ظ
wonderful submit, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector do not realize this.

You should proceed your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:11 ب.ظ
Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your
content. Please let me know. Thanks
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:32 ق.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience about unexpected emotions.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:27 ق.ظ
Actually when someone doesn't know then its up to other visitors that they will help, so
here it occurs.
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 05:42 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo
News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 05:55 ق.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do
I come across a blog that's equally educative and
interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
The issue is something that too few men and women are speaking intelligently about.
I am very happy that I stumbled across this during my search for something concerning this.
saeed
سه شنبه 13 دی 1390 01:27 ق.ظ
mer30
top & ok
چهارشنبه 9 آذر 1390 02:20 ق.ظ
agha salam, chra axa load nemishe
پاسخ محمد s : سلام . مرسی که اطلاع دادین...اما سایت های سرویس دهنده آپلود عکس یا فایل هیچوقت به تعهدشون پایبند نبودن و نتیجه ی این کارشون میشه نشون ندادن عکس تو سایتها و وبلاگهایی که آپلود کردند.موفق باشین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر