تبلیغات
مهندسی پلیمر(polymer engineering) - رزین پلی استر
چهارشنبه 6 مرداد 1389

رزین پلی استر

   نوشته شده توسط: محمد s    نوع مطلب :رنگ ،

رزین پلی استر

رزینهای پلی استرغیر اشباع بطور گستردهای در سراسر دنیا استفاده میشوند. زنجیر اصلی پلیمری این رزین دارای اتصالات استری میباشد كه از واكنش تراكمی یك تركیب الكلی چند عاملی و یك اسید چند عاملی مانند گلیكول و اسید فوماریك تهیه میشود. در مثال اخیر بدلیل استفاده از یك اسید غیر اشباع، پیوندهای دوگانه در فواصل منظمی در زنجیر بوجود میآیند. این پیوندهای دوگانه، سایتهای دارای امكان شبكهای شدن توسط استایرن هستند و میتوانند موجب سخت شدن رزین و پخت شدن آن شوند. بنابراین با طراحی فرمول و كنترل اسیدهای اشباع و غیر اشباع، كاتالیستها، دما وزمان واكنش، مجموعه كاملی از رزینها را میتوان تولید نمود كه برای كاربردهای مختلف مناسب باشند.

پلی استر غیر اشباع با استایرن مخلوط می شود و میتواند از طریق پیوندهای دوگانه موجود در هر دو جزء، شبكه ای شود. معمولا رزین به هنگام مصرف با استایرن مخلوط بوده و برای رسیدن به خواص مختلف دارای اجزای ذیل می تواند باشد:

۱ ) سیتم پخت؛ به منظور شروع و تسریع واكنش شبكهای شدن، در دمای محیط یا دمای بالا

۲ ) عوامل كنترل جریان پذیری؛ به منظور كنترل جریان رزین و جلوگیری از شُرّه كردن رزین در لایه گذاری سطوح عمودی و ریخته گری رزین

۳ ) جاذب uv به منظور افزایش مقاومت در برابر نور خورشید

۴ ) فیلر به منظور كاهش جمع شدگی و قیمت و ایجاد خواصی چون مقاومت شعله و آتش

۵ ) پیگمنت؛ به منظور رنگ دادن به قطعه و زیبایی آن- تغلیظ كننده ها؛ به منظور تغلیظ كردن فرمولاسیونهای مورد استفاده در SMC و BMC

۶ ) عوامل آغشته سازی؛ به منظور بهبود آغشته سازی فیلرها و الیاف با رزین به منظور حصول چسبندگی مناسب

۷ ) رها ساز حباب؛ به منظور سهولت در خروج حباب از رزین و كاهش حفره در محصول نهایی

۸ ) رها سازی قالب؛ به منظور تسهیل جدا شدن قطعه از قالب و جلوگیری از تابیدگی و صدمه به سطح قطعهرزینهای پلی استردر فرایندهای مختلفی از قبیل لایه گذاری دستی، پاشش رزین، RTM، ریخته گری، پلتروژن، SMC و BMC قابل استفاده اند.

كامپوزتهای پلی استر - شیشه به لحاظ حجم مصرف، بیشترین اهمیت را دارا هستند و یافتن نمونه هایی از این مواد در محل كار و زندگی ما بسیار آسان است.كامپوزیتهای پلی استری تا دمای حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد مقاومند ولی مداومت حضور در این دما و دماهای بالاتر موجب افت خواص آن میشود. همچنین بعد از پخت، حدود ۵ تا ۸ % حجمی جمع شدگی (Shrinkage) دارند. در مورد كاربرد الیاف شیشه به همراه رزین پلی استر باید از ژل كوت مناسب استفاده كرد تا از نفوذ رطوبت به فصل مشترك الیاف و رزین جلوگیری شود. بدلیل طبیعت قطبی ساختار پلیمری، كاربرد آنها در نزدیكی وسایل الكتریكی با فركانس بالا محدودیت دارد.

● رزین وینیل استر

وینیل استرها محصول واكنش رزینهای اپوكسی با اسیدهای غیر اشباع اتیلنی میباشند بجز حالات خاص، معمولا رزینهای وینیل استر دارای انتهای غیر اشباع میباشند. این انتها میتواند واكنش شبكه های شدن را انجام دهد و نیز میتواند پلیمریزاسیون زنجیرهای وینیل استر را انجام دهد و یا اینكه به همراه استایرن كوپلیمر شود.

اكثر وینیل استرهای مرسوم با استریفیكاسیون یك رزین دی اپوكسید با یك اسید مونوكربوكسیلیك غیر اشباع، ساخته میشوند. میتوان آنها را به تنهایی با واكنش رادیكال آزاد پخت نمود و یا در مونومری مانند استایرن حل نمود و رزین مایع بدست آورد. در این صورت، وینیل استر را میتوان مانند رزین پلی استر استفاده نمود.

رزینهای وینیل استر خواص چقرمگی و مقاومت شیمیایی بسیار بهتری نسبت به رزینهای پلی استر دارند. زنجیر اصلی اپوكسی سازنده وینیل استر، موجب پیدایش چقرمگی و ازدیاد طول كششی بالاتر میشود. جرم مولكولی رزینهای وینیل استر به انتخاب نوع اپوكسی بكار رفته بستگی دارد. به این دلیل، استحكام كششی، ازدیاد طول، نقطه نرمی و واكنش پذیری رزین نهایی توسط جرم مولكولی و ساختار اولیه تعیین میشود. این موضوع، این امكان را بوجود میآورد كه برای كاربردهای مختلف خواص مختلف طراحی شود.

رزینهای وینیل استر در مقایسه با پلی استرهای غیر اشباع مقاومت شیمیایی خوبی دارند.

بخشی از این ویژگی مربوط به عدم حضور پیوندهای استری در زنجیره اپوكسی میباشد. اتصالات اجزاء پلیمر، توسط پیوندهای فنیل استری انجام میگیرد. این اتصالات درمقایسه با اتصالات استری در برابر اكثر محیطهای شیمیایی بویژه در شرایط قلیایی شدید مقاومترند.

اتصال استری تنها در انتهای زنجیر وینیل استر وجود دارد. این امر حملات عوامل شیمیایی را به حداقل می رساند.

● رزین اپوكسی

رزینهای اپوكسی به عنوان رزینهای اپوكسید نیز شناخته میشوند. ویژگی شناسه این رزینها دارا بودن بیش از یك گروه epoxy-۲و۱ در ساختار مولكولی است. این گروه ممكن است در بدنه زنجیر باشد ولی معمولاَ در انتها قرار دارد.

در شرایط مناسب واكنش، گروه اپوكسی میتواند با اسیدها، ایندرید اسیدها، آامینها و الكل واكنش تراكمی به همراه جابجایی هیدروژن به گروه اتیلن اكسید، بدهد. این واكنشها امكان افزایش طول زنجیر یا شبكهای شدن را بدون آزاد كردن مولكولهای كوچك مانند آب فراهم میكند. بنابراین محصولات اپوكسی در مقایسه با اكثر رزینهای گرما سخت، جمع شدگی كمتری در اثر پخت نشان میدهند.

باید متذكر شد كه محدوده وسیعی از رزینهای اپوكسی و محصولات شبكهای شده متنوعی وجود دارد. ساختار شیمیایی رزینهای اپوكسی شامل دو بخش اپوكسی و غیر اپوكسی میباشد. بخش غیر اپوكسی ممكن است آلیفاتیك، سیلكوآلیفاتیك و یا هیدروكربن شدیداَ حلقوی باشد. در عمل محصول واكنش بیس-فنل A و اپی كلروهیدرین اغلب رزینهای اپوكسی متداول را تشكیل میدهند. این محصولات ۸۰ تا ۹۰% سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.

قبلا رزین اپوكسی تقریبا تنها به عنوان پوشش سطح استفاده میشد. قبل از جنگ جهانی دوم، بالا بودن هزینههای تولید بیس فنل A و اپی كلروهیدرین مانع از تجاری شدن كاربرد رزین اپوكسی شده بود. تلاشهای بعدی و ابداع روشهای تولید جدید، موجب پیدایش مقبولیت اقتصادی این رزینها شد. در حال حاضر نیمی از رزینهای تولید شده در كاربردهای روكش سطح استفاده میشوند. باقیمانده در صنایع الكتریكی و الكترونیك، هوا فضا و ساختمان و سایر كاربردها، استفاده میشوند. بر حسب تناژ، مصرف اپوكسی حدود یك دهم پلی استر میباشد.

اپوكسی گروههای عاملی فعال زیادی دارد و میتواند در حضور عوامل پخت وهاردنرها، یك ساختار شبكهای را تشكیل دهد.

▪ خواص محصولات پخت شده اپوكسی بستگی دارد به:

۱) نوع اپوكسی

۲) نوع و مقدارهاردنر

۳)میزان شبكهای شدن

۴)طبیعت و حجم مواد افزودنی

در بازار عوامل پخت متنوعی با ویژگیهای طول عمر، انعطاف، پخت سریع و سمیت كم وجود دارند.

ساختار مولكولی و خواص رزین پخت شده، بستگی به طبیعت سیستم پخت دارد. اگر چه سیستمهای پخت مختلفی وجود دارد، ولی میتوان آنها را به دو گروه آمینها و انیدریدها تقسیم كرد.

رزینهای اپوكسی و عوامل پخت تنها اجزاء یك فرمولاسیون نیستند. برای برخی كاربردها، ممكن است اپوكسی اصلاح نشده دارای خواص نامطلوبی از قبیل ویسكوزیته بالا، گران قیمت بودن و مقاومت ضربه پایین در برخی كاربردهای ویژه باشد. بنابراین باید دراغلب موارد توسط موادی چون رقیق كننده، چقرمه كننده، فیلر و تقویت كننده همراه شود. انتخاب صحیح رزین،هاردنر و افزودنیها اجازه میدهد كه خواص مورد نظر تامین شود. این تنوع عامل عمده رشد پایه اپوكسیها در مدتهای طولانی است.

▪ علاوه بر این ساختار متنوع، اپوكسیها دارای ویژگیهای ذیل نیز هستند:

۱) مقاومت شیمیایی عالی (بویژه در محیطهای قلیایی)

۲) چسبندگی خوب به مجموعهای از بسترهای مختلف

۳) استحكام كششی، فشاری و خمشی بسیار بالا

۴) پایین بودن جمع شدگی پخت

۵) پایداری ابعادی

۶) عایق عالی الكتریسیته

۷) دوام بالا در پیری و شرایط سخت محیطی

۸) قابلیت پخت در دماهای مختلف

۹) مقاومت خستگی ممتاز

۱۰) بی بو و بی مزه

رزینهای اپوكسی در كاربردهای مختلفی از قبیل پوشش سطح، چسب، روكش دهی، ابزار سازی و كامپوزیتها، استفاده میشوند.

چند لایه های رزین اپوكسی از اهمیت فوق العادهای در صنایع هواپیماسازی برخوردارند. بسیاری از قطعات ساختاری از جنس الیاف كربن و رزین اپوكسی جایگزین آلیاژهای فلزی مرسوم شده و نتایج مطلوبی نیز داشتهاند. همچنین از این رزین به همراه الیاف آرامید، در ساخت موتور راكت و كپسولهای تحت فشار به روش رشته پیچی استفاده میشود.

علاوه بر آن رزینهای اپوكسی بطور وسیعی به همراه الیاف و ساختارهای لانه زنبوری برای ساخت ملخ هلی كوپتر استفاده میشود. رزینهای اپوكسی تقویت شده با الیاف كربن و آرامید در ساخت قایقهایی كه در آنها ضمن حفظ وزن، استفاده بیشتر از فضا در همان استحكام مورد نظر است، بجای پلی استر- شیشه استفاده می شوند.

همچنین كامپوزیتهای آرامید - اپوكسی برای جایگزین فولاد در كلاه خودهای جنگی استفاده میشوند.

شبکه ایران ـکامپوزیت


Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:25 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of data!

no prescription cialis cheap cialis canada on line generic cialis pro cialis taglich click here to buy cialis cialis 50 mg soft tab cialis generika cialis taglich cialis for bph cialis for sale
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:25 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg billiger get cheap cialis cialis prices cialis pills boards cialis tadalafil online rx cialis para comprar cialis australian price click now buy cialis brand 40 mg cialis what if i take
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 04:45 ق.ظ
Since the admin of this web site is working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:56 ب.ظ

Thanks! Excellent stuff!
cialis side effects the best choice cialis woman cialis purchasing we like it safe cheap cialis ou trouver cialis sur le net cialis alternative tadalafil 20mg trusted tabled cialis softabs click here take cialis acheter cialis kamagra
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:47 ق.ظ

Cheers! I value it!
online viagra order get a prescription for viagra online order viagra online cheap buy viagra pill how to get a viagra prescription how can i get viagra online where to buy viagra online without prescription best place to buy viagra how to get viagra buy viagra pills
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 05:13 ب.ظ

Reliable content. Many thanks!
weblink price cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cheap cialis wow look it cialis mexico buy cialis cheap 10 mg order cialis from india buy cialis cialis rezeptfrei overnight cialis tadalafil generic cialis levitra
CialisUnedy
یکشنبه 27 اسفند 1396 07:53 ب.ظ

Thanks, Excellent stuff.
cialis pas cher paris wow cialis tadalafil 100mg cialis daily reviews generic cialis with dapoxetine cialis great britain cialis rezeptfrei sterreich cialis kamagra levitra cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg buy cialis from canada
مرتضی
دوشنبه 10 مهر 1396 02:07 ب.ظ

<a href="http://www.aflakpooshesh.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/">خرید رنگ اپوکسی</a>

astara
دوشنبه 10 مهر 1396 02:04 ب.ظ
یک سری مطالب بسیار مهم و نایاب در سایت زیر هست که در زمینه رنگ و رزین و مخصوصا پوشش های رزینی و اپوکسی هست

هیچ جا پیدا نمیشه

مطالب به صورت دانلود فایل ورد و پی دی اف هست

حتما ببینیدش

افلاک پوشش آریا

feet issues
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:32 ق.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to produce a really good article… but
what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.
BHW
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 08:58 ق.ظ
Fabulous, what a website it is! This web site presents helpful data
to us, keep it up.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 10:48 ب.ظ
This is really interesting, You're a very professional blogger.
I have joined your feed and stay up for in quest of more of your wonderful post.
Additionally, I have shared your website in my social networks
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 09:46 ق.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered
bright clear idea
علی
دوشنبه 12 مرداد 1394 10:32 ق.ظ
سلام رزین اپوکسی در هوا بدون هاردنر هم خشک میشه یا نه
حمید جعفری
دوشنبه 24 آذر 1393 10:11 ب.ظ
با تشکر از مطالب آموزنده و ارزنده ای که در این جا آمده . من میخواستم در مورد رزینی که رنگهای پرینتر ویژه چاپ دیجیتال روی قطعات سرامیکی مورد استفاده میشود از شما سوال کنم . همانطور که میدانید رنگهای پرینتر سرامیکی بر روی نوعی کاغذ مخصوص که یک ماده ژلاتینی روی خود دارد چاپ میشود و پایه آب نیز میباشد . برای فیکس کردن آن روی قطعه سرامیکی باید در ابتدا نوعی رزین به قطعه سرامیکی زده شود و بعد پرینت ما به توسط آب از کاغذ جدا شده و به صورت یک ورقه شیشه ای ژلاتینی که چاپ ما روی آن است بر روی رزین قرار داده شود و سپس با حرارت 200 الی 300 درجه به صورت پرس و پخت روی قطعه مورد نظر فیکس شود . آیا از رزین اپوکسی میتوان استفاده کرد یا رزین مخصوصی برای این کار وجود دارد . لطفا مرا راهنمایی کنید . با تشکر . حمید جعفری
mehdi
سه شنبه 28 مرداد 1393 07:29 ق.ظ
با سلام اگر دانش تولید رزین خاصی را داشته باشی
خط تولید دارم خوب هم با کسی که دانش تولید داشته باشه راه میام ا
09127077989
حامد
جمعه 30 خرداد 1393 10:59 ب.ظ
سلام لطفا در مورد رزین مورد استفاده در صنایع ریخته گری (تولید نوار حاشیه کاشی) توضیحاتی را به هیمیلم بفرستید با تشکر.
فاطمه قاسمی
چهارشنبه 3 مهر 1392 03:31 ب.ظ
با سلام و تشکر از وبلاگتون
درباره تولید ‍لی استر غیر اشباع از مونومر استایرن را به ایمیلم بفرستید ......ا تشکر
حمید حسینی
سه شنبه 22 مرداد 1392 12:24 ب.ظ
ضمن عرض سلام و خسته نباشی ممنونم از وبلاگ خوب با ارزش شما خیلی عالی بود لطفا اگه امکان داره یک فایل PDFاز سهختار رزین وطزیقه نگهداری ان واحیا سازی رزینی که در حال ژل شدن میباشد را به ایمیل ما بفرستید مرسی ممنون از لطف شما تلفن 09128514972
احمد
شنبه 2 دی 1391 07:48 ب.ظ
با سلام و تشکر از مطالب جالبی که ارائه میکنید. در صدد ساخت یک میز حدود 1x.75x.4 متری هستم. مقاومت به شکست و کم ارتعاش بودن برام اهمیت داره .برای یک دستکاه چوب بر. یک فریم دارم که میخوام با ترکیبی از رزین پلی استر+ سیمان +فیلر سوزنی 1 سانتی پلی استر پرش کنم بعد از ریختن 1/3 از رزین توری فلزی پایه دار داخلش کار میکنم و شاید دو سری توری کا بزارم. بعد از خشک شدن یک لایه ؟ میلیمتری روشو بتراشم موازی بشه.
نظرتان جنابعالی نسبت ترکیبات و ... برایم خیلی اهمیت داره. ممنون
s
شنبه 6 خرداد 1391 01:34 ق.ظ
merc
sahar
سه شنبه 2 خرداد 1391 11:55 ب.ظ
sitetun kheyli mofide merc
peymanjon
چهارشنبه 9 فروردین 1391 10:09 ب.ظ
سلام خسته نباشید.... ممنون از وبلاگ فوق العادتون. من PFD و اطلاعات بیشتری از کارخانه تولید رزین پلی استر میخواستم.... اگه بذارید یا به ایمیلم بفرستید ممنون میشم..... با تشکر.
reza
چهارشنبه 23 آذر 1390 06:15 ب.ظ
مطالب خیلی خوبی بود ممنون اگه ممکنه مطالبی درمورد روشهای تولید و مواد تشکیل رزین
SACHAG
یکشنبه 6 شهریور 1390 04:55 ب.ظ
سلام
وبلاگ جالبی داری بامطالب جالب
ولی اگه به ویرایش مطالبت بیشتر توجه کنی بهتر هم می شه
ترانه
چهارشنبه 21 مهر 1389 11:42 ق.ظ
مطالب وبلاگتون خیلی عالی بود ولی اون مطلبی روکه ما میخواستیم نداشت.درباره شیمی الی 2بیشتر بنوسید ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر