تبلیغات
مهندسی پلیمر(polymer engineering) - معرفی علمی قیر
شنبه 26 اسفند 1391

معرفی علمی قیر

   نوشته شده توسط: محمد s    نوع مطلب :مقالات - کتاب -هندبوک ،

معرفی علمی قیر

هر چند قیر محصول آشنایی در زندگی می‌باشد، در این مطلب سعی شده تا خوانندگان را با شناخت علمی آن نیز آشنا نماییم:


قیر، سنگین­ترین برش نفت خام و یکی از پیچیده­ترین اجزای آن، به رنگ تیره، به اشکال جامد، نیمه جامد یا ویسکوز و با منشاء طبیعی یا تولیدی می­باشد. عمدة اجزای سازندة قیر از ترکیبات هیدورکربوری با وزن مولکولی بالا تشکیل شده که شامل مواد روغنی، رزین و آسفالتین­ها می­باشد. این ماده از نظر شیمیایی دارای ترکیبی بسیار پیچیده است و دارای خواص فیزیکی از جمله چسبندگی و ضد رطوبتی بوده و در دی‌سولفید کربن و CO2 حل می­شود .

در برخی از کشورها، واژة آسفالت(Asphalt) معادل با واژه قیر (Bitumen) به کار برده می­شود، اما در ایران، آسفالت بیشتر به معنی مخلوطی از قیر و ماسه که در راهسازی کاربرد دارد، مورد استفاده قرار می­گیرد.


انواع قیرقیر را از نظر منشا تولید، می­توان به سه دستة قیرهای طبیعی، قطرانی و نفتی تقسیم­بندی کرد:

الف) قیرهای طبیعی (Native Asphalts or Natural Bitumens)، دسته­ای از مواد قیری هستند که تحت تاثیر عوامل جوی و گذشت زمان به طور طبیعی ایجاد شده و بدون نیاز به روش‌های تقطیر به­کار می­روند و از لحاظ ترکیب و خواص بسیار متنوع می‌باشند.

ب) قیرهای قطرانی (Coal Tar Pitches)، موادی سیاه رنگ و سخت هستند که باقیماندة تقطیر قطران زغال سنگ می‌باشند. سطح تازه شکستة آنها براق بوده و به هنگام حرارت دادن، با افت سریع گرانروی، ذوب می­شوند و دمای ذوبشان به روش تولید آنها وابسته است.

ج) قیرهای نفتی (Petroleum Asphalts)، آن دسته از قیرهایی هستند که منشاء آنها نفت خام می­باشد. این قیرها، قیرهای جامد و نیمه جامدی هستند که به طور مستقیم از تقطیر نفت خام و یا با عملیات اضافی دیگری نظیر دمیدن هوا به دست می­آیند و نسبت به انواع دیگر قیر، کاربردهای بیشتر و مصرف بالاتری را دارا هستند.


نحوة تولید قیر نفتی
نفت خامی که توسط لوله­های قطور و از مراکز بهره­برداری به پالایشگاه منتقل می­گردد، پس از تصفیه و انجام مراحل مختلف عملیاتی (در همین مراکز)، تبدیل به فرآورده­های گوناگونی می­شود که قیر نفتی نیز از جملة این فرآورده­ها می­باشد.

این قیر در فرآیند تقطیر در برج خلاء به دست می­آید که ته ماندة برج تقطیر در خلاء (V.B) نام داشته و تحت تاثیر دو متغیر تقطیر و نفت خام قرار دارد. این ته‌مانده، پایة ساخت قیرهای مختلف می­باشد که در برخی موارد به­طور مستقیم قیری با مشخصات قیرهای راهسازی به دست می‌آید ولی در عمدة موارد، موجب تولید قیری می­گردد که بسیار نرم بوده و برای تهیة قیرهای مناسب راهسازی و بام ساختمان‌ها، نیازمند بالا بردن نقطة نرمی از طرق مختلف نظیر هوادهی می­باشد. در فرایند هوادهی که اکسیداسیون نیز خوانده می­شود، مجموعه‌ای از فعل و انفعالات پیچیدة شیمیایی، نظیر هیدوروژن‌زدایی، پلیمریزاسیون و کنداوسیون صورت می­پذیرد که بالابردن نسبت کربن به هیدورژن، قیر رقیق را به تدریج سفت­تر ساخته و امکان ساخت قیرهای مختلف را می­دهد.


اقسام قیر مصرفی
قیر را از حیث نوع مصرف به دو نوع قیرهای راهسازی یا قیر رقیق و قیرهای ساختمانی و (عایق بام) یا قیر سفت تقسیم­بندی می­نمایند. حدود 90 درصد از قیرهای تولیدی در راهسازی و 10 درصد آن برای مصارف عایق‌کاری به کار برده می­شود. در کشور ما، عمدة مصرف قیر توسط وزارت راه و ترابری جهت ساختن جاده­ها و همچنین شهرداری‌ها به منظور روکش خیابان‌ها صورت می­گیرد.

قیرهای راهسازی را معمولاً بر اساس درجة نفوذ یا نفوذپذیری (Penetration) دسته­بندی می­نمایند. درجة نفوذ یک مادة قیری، بیانگر قوام و استحکام آن می­باشد که به صورت تعداد واحد نفوذ (یک دهم میلی­متر) یک سوزن استاندارد قائم در یک نمونة قیر و در شرایط معینی از زمان و وزن روی سوزن و دما تعریف می­گردد. معمولاً درجة نفوذپذیری قیرها را 25 درجة سانتی­گراد با وزنة 100 گرمی و در مدت 5 ثانیه اندازه­گیری می­نمایند. قیرهای راهسازی که در ایران ساخته می­شود، "60 به 70" و "85 به 100" می­باشد که این اعداد بیانگر محدودة درجة نفوذ قیرها می­باشد.

هر چند قیر محصول آشنایی در زندگی می‌باشد، در این مطلب سعی شده تا خوانندگان را با شناخت علمی آن نیز آشنا نماییم:

قیر، سنگین­ترین برش نفت خام و یکی از پیچیده­ترین اجزای آن، به رنگ تیره، به اشکال جامد، نیمه جامد یا ویسکوز و با منشاء طبیعی یا تولیدی می­باشد. عمدة اجزای سازندة قیر از ترکیبات هیدورکربوری با وزن مولکولی بالا تشکیل شده که شامل مواد روغنی، رزین و آسفالتین­ها می­باشد. این ماده از نظر شیمیایی دارای ترکیبی بسیار پیچیده است و دارای خواص فیزیکی از جمله چسبندگی و ضد رطوبتی بوده و در دی‌سولفید کربن و CO2 حل می­شود .

در برخی از کشورها، واژة آسفالت(Asphalt) معادل با واژه قیر (Bitumen) به کار برده می­شود، اما در ایران، آسفالت بیشتر به معنی مخلوطی از قیر و ماسه که در راهسازی کاربرد دارد، مورد استفاده قرار می­گیرد.


انواع قیرقیر را از نظر منشا تولید، می­توان به سه دستة قیرهای طبیعی، قطرانی و نفتی تقسیم­بندی کرد:

الف) قیرهای طبیعی (Native Asphalts or Natural Bitumens)، دسته­ای از مواد قیری هستند که تحت تاثیر عوامل جوی و گذشت زمان به طور طبیعی ایجاد شده و بدون نیاز به روش‌های تقطیر به­کار می­روند و از لحاظ ترکیب و خواص بسیار متنوع می‌باشند.

ب) قیرهای قطرانی (Coal Tar Pitches)، موادی سیاه رنگ و سخت هستند که باقیماندة تقطیر قطران زغال سنگ می‌باشند. سطح تازه شکستة آنها براق بوده و به هنگام حرارت دادن، با افت سریع گرانروی، ذوب می­شوند و دمای ذوبشان به روش تولید آنها وابسته است.

ج) قیرهای نفتی (Petroleum Asphalts)، آن دسته از قیرهایی هستند که منشاء آنها نفت خام می­باشد. این قیرها، قیرهای جامد و نیمه جامدی هستند که به طور مستقیم از تقطیر نفت خام و یا با عملیات اضافی دیگری نظیر دمیدن هوا به دست می­آیند و نسبت به انواع دیگر قیر، کاربردهای بیشتر و مصرف بالاتری را دارا هستند.


نحوة تولید قیر نفتی
نفت خامی که توسط لوله­های قطور و از مراکز بهره­برداری به پالایشگاه منتقل می­گردد، پس از تصفیه و انجام مراحل مختلف عملیاتی (در همین مراکز)، تبدیل به فرآورده­های گوناگونی می­شود که قیر نفتی نیز از جملة این فرآورده­ها می­باشد.

این قیر در فرآیند تقطیر در برج خلاء به دست می­آید که ته ماندة برج تقطیر در خلاء (V.B) نام داشته و تحت تاثیر دو متغیر تقطیر و نفت خام قرار دارد. این ته‌مانده، پایة ساخت قیرهای مختلف می­باشد که در برخی موارد به­طور مستقیم قیری با مشخصات قیرهای راهسازی به دست می‌آید ولی در عمدة موارد، موجب تولید قیری می­گردد که بسیار نرم بوده و برای تهیة قیرهای مناسب راهسازی و بام ساختمان‌ها، نیازمند بالا بردن نقطة نرمی از طرق مختلف نظیر هوادهی می­باشد. در فرایند هوادهی که اکسیداسیون نیز خوانده می­شود، مجموعه‌ای از فعل و انفعالات پیچیدة شیمیایی، نظیر هیدوروژن‌زدایی، پلیمریزاسیون و کنداوسیون صورت می­پذیرد که بالابردن نسبت کربن به هیدورژن، قیر رقیق را به تدریج سفت­تر ساخته و امکان ساخت قیرهای مختلف را می­دهد.


اقسام قیر مصرفی
قیر را از حیث نوع مصرف به دو نوع قیرهای راهسازی یا قیر رقیق و قیرهای ساختمانی و (عایق بام) یا قیر سفت تقسیم­بندی می­نمایند. حدود 90 درصد از قیرهای تولیدی در راهسازی و 10 درصد آن برای مصارف عایق‌کاری به کار برده می­شود. در کشور ما، عمدة مصرف قیر توسط وزارت راه و ترابری جهت ساختن جاده­ها و همچنین شهرداری‌ها به منظور روکش خیابان‌ها صورت می­گیرد.

قیرهای راهسازی را معمولاً بر اساس درجة نفوذ یا نفوذپذیری (Penetration) دسته­بندی می­نمایند. درجة نفوذ یک مادة قیری، بیانگر قوام و استحکام آن می­باشد که به صورت تعداد واحد نفوذ (یک دهم میلی­متر) یک سوزن استاندارد قائم در یک نمونة قیر و در شرایط معینی از زمان و وزن روی سوزن و دما تعریف می­گردد. معمولاً درجة نفوذپذیری قیرها را 25 درجة سانتی­گراد با وزنة 100 گرمی و در مدت 5 ثانیه اندازه­گیری می­نمایند. قیرهای راهسازی که در ایران ساخته می­شود، "60 به 70" و "85 به 100" می­باشد که این اعداد بیانگر محدودة درجة نفوذ قیرها می­باشد.


levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:25 ب.ظ

Seriously plenty of wonderful data.
vardenafil 20mg levitra 20 mg vardenafil buy levitra online levitra 20 mg cheap 20mg levitra levitra prices buy levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra 10mg
buy tadalafil pills
سه شنبه 10 مهر 1397 09:14 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis daily dose generic the best site cialis tablets sialis prezzo cialis a buon mercato cialis official site trusted tabled cialis softabs prices on cialis 10 mg rx cialis para comprar cialis e hiv how do cialis pills work
where to buy cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 05:36 ق.ظ

You revealed that perfectly!
cialis uk next day generic cialis tadalafil order cialis from india cialis from canada how much does a cialis cost cialis purchasing when can i take another cialis dose size of cialis we use it 50 mg cialis dose cialis soft tabs for sale
canada pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 07:20 ب.ظ

Seriously all kinds of good tips.
aarp recommended canadian online pharmacies viagra canadiense drugs for sale deep web canada medications cheap canadian rxlist canadian pharmaceuticals northwest pharmacies mail order canadian viagra canada online pharmacies for men trust pharmacy canada reviews
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:43 ب.ظ

Many thanks. Valuable stuff!
generic cialis levitra tadalafil 20 mg cialis lilly tadalafi i recommend cialis generico ou trouver cialis sur le net can i take cialis and ecstasy tesco price cialis cialis preise schweiz achat cialis en europe interactions for cialis
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:43 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of information!

prezzo cialis a buon mercato buying cialis in colombia free generic cialis cialis for sale in europa cialis australia org cialis with 2 days delivery tarif cialis france click now buy cialis brand cialis 20mg prix en pharmacie the best site cialis tablets
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:39 ق.ظ

Great forum posts. With thanks!
achat cialis en suisse order cialis from india how to buy cialis online usa cialis online cialis et insomni low dose cialis blood pressure cialis billig cialis australia org cialis in sconto cialis purchasing
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:26 ب.ظ

You expressed this adequately!
pharmacy times canada medications buy order canadian prescriptions online trusted pharmacy canada prescription drugs without prior prescription buy viagrow legitimate canadian mail order pharmacies drugstore online india rx from canada canadian pharmacy cialis
viabiovit.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:33 ق.ظ

Very well expressed without a doubt! .
buy generic viagra online cheap buying cheap viagra online how to get viagra cheap how get viagra buying viagra online safe how do i order viagra online where can i buy viagra without a prescription buy canadian viagra online buy viagra over the counter buy uk viagra
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:48 ب.ظ

You actually mentioned it really well.
legalidad de comprar cialis cilas prix de cialis cialis 5mg we use it cialis online store viagra vs cialis cialis generika purchasing cialis on the internet opinioni cialis generico cialis prezzo al pubblico
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:45 ق.ظ

You suggested this effectively!
prezzo cialis a buon mercato usa cialis online brand cialis generic buy name brand cialis on line cialis flussig sublingual cialis online tesco price cialis cialis kamagra levitra canadian discount cialis generic cialis tadalafil
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:03 ب.ظ

You've made your position quite clearly!.
cialis coupon tadalafil generic sialis prezzo cialis a buon mercato cialis for sale 200 cialis coupon canadian drugs generic cialis cialis prices in england cialis 5mg prix cialis 5mg billiger
viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:05 ق.ظ

You actually reported it perfectly.
rx viagra online cheapest viagra online pharmacy where to buy viagra safely online best buy for viagra is sildenafil generic sildenafil pills buy online viagra uk buy viagra cheapest buy viagra for men buy viagra
cialis uk next day
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:42 ب.ظ

Cheers! I like it.
cialis with 2 days delivery generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg buy cuanto cuesta cialis yaho we like it safe cheap cialis buy cialis online we like it cialis soft gel canadian discount cialis we choice cialis pfizer india click now buy cialis brand
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:39 ق.ظ

Cheers! I like this!
low cost cialis 20mg cialis for daily use cialis prezzo in linea basso cialis para que sirve tadalafil 20 mg cialis online nederland acheter cialis kamagra cialis kaufen wo achat cialis en suisse cialis arginine interactio
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:47 ق.ظ

Very good knowledge. Thank you.
cialis kaufen wo tadalafil tablets cialis baratos compran uk cialis dosage india cialis 100mg cost cialis prezzo in linea basso cialis venta a domicilio venta cialis en espaa 5 mg cialis coupon printable cialis generico
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:33 ب.ظ

Amazing many of valuable tips!
generic cialis buying brand cialis online cialis 5mg brand cialis generic cialis kaufen bankberweisung callus cialis 5 mg funziona buying cialis on internet generic cialis pill online prices on cialis 10 mg
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:12 ق.ظ

Regards. I like this.
online pharmacy usa buy cheap viagra pills online buy generic sildenafil online order viagra viagra prescription get viagra online generic levitra buy viagra locally buy viagra discount where to order viagra
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 09:54 ب.ظ

Really a lot of very good info.
cialis vs viagra cialis tablets cialis generico in farmacia cialis for sale south africa cialis generique 5 mg look here cialis order on line look here cialis order on line where to buy cialis in ontario click now buy cialis brand cialis ahumada
alma2jones20.jimdo.com
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:27 ق.ظ
Hello there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
BHW
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 07:49 ق.ظ
I have learn some excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I wonder how much attempt you put to make this sort of fantastic informative website.
سید علی هاشمی
دوشنبه 26 فروردین 1392 02:24 ب.ظ
مراحل کامل تولید قیر مزوفاز،قیر ایزوتروپ و قیر انیزتروپ را خواستارم با تشکر فراوان.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر